Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Административни ръководители в делегации на ЕС

Окончателни резултати от конкурса - Административни ръководители в делегации на ЕС

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 03/10/2019

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 41

Минимален резултат: 102,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/10/2019 - 11:17
Дата на актуализацията : 04/10/2019 - 11:17