Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/10/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 41

Ελάχιστη βαθμολογία: 102,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/10/2019 - 11:17
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/10/2019 - 11:17