Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ

Konečné výsledky výberového konania - Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 03/10/2019

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 41

Minimálny počet bodov: 102,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 04/10/2019 - 11:17
Dátum aktualizácie : 04/10/2019 - 11:17