Förstasida > Job opportunities > Godkända sökande i uttagningsprovet - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Godkända sökande i uttagningsprovet - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 03/10/2019

Antal godkända sökande på reservlistan: 41

Godkänt resultat: 102,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 04/10/2019 - 11:17
Senaste uppdatering : 04/10/2019 - 11:17