Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Служители по сигурността — Операции за сигурност

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 10/10/2019

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 46

Минимален резултат, необходим за допускане: 31​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 15/10/2019 - 14:15
Дата на актуализацията : 15/10/2019 - 14:16