Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/09/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 137

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/10/2019 - 19:00
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/10/2019 - 11:44