Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Kallelse till utvärderingscentrum - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 16/09/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 137

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 17/10/2019 - 19:00
Senaste uppdatering : 18/10/2019 - 11:44