Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на одита

Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на одита

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 22/10/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 662

Минимален резултат, необходим за допускане до следващия етап от подбора: 31,667​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 24/10/2019 - 16:31
Дата на актуализацията : 19/11/2019 - 16:01