Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području revizije

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području revizije

Objava rezultata pristupnih testova kandidata (prva faza) na njihovim EPSO računima: 22/10/2019

Broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (probir talenata): 662

Najmanji ukupni broj bodova potreban za prelazak u sljedeću fazu pristupnih testova: 31,667​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 24/10/2019 - 16:31
Datum zadnjeg ažuriranja : 19/11/2019 - 16:01