Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Reservlista - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Reservlista - Administrativa chefer vid EU-delegationer

Reservlistan har offentliggjorts på vår webbplats.

Du kan läsa mer om kvoterna och hur institutionerna rekryterar på sidan för godkända sökande.

Referens: 
Publicerat den : 25/10/2019 - 14:45
Senaste uppdatering : 25/10/2019 - 14:46