Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за теста „организация на текущата работа“ (e-tray) - Администратори

Покана за теста „организация на текущата работа“ (e-tray) - Администратори

Публикуване на поканата за участие в теста „организация на текущата работа“ (e-tray) в EPSO профилите на кандидатите: [node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Брой на кандидатите, поканени да участват в теста „организация на текущата работа“ (e-tray): 1519

Необходим минимален резултат от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, за да получите покана за теста „организация на текущата работа“ (e-tray): 48,5​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 08/11/2019 - 11:27
Дата на актуализацията : 08/11/2019 - 11:28