Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Πρόσκληση στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση της πρόσκλησης στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: [node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 1519

Ελάχιστος βαθμός που απαιτείται στις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να κληθείτε στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 48,5​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/11/2019 - 11:27
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/11/2019 - 11:28