Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv na test simulacije e-sandučića (e-tray) - Administratori s visokoškolskom diplomom

Poziv na test simulacije e-sandučića (e-tray) - Administratori s visokoškolskom diplomom

Objava poziva na test simulacije e-sandučića na EPSO računima kandidata: [node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Broj kandidata pozvanih na test simulacije e-sandučića: 1519

Najmanji ukupni broj bodova na testovima s višestrukim izborom odgovora potreban za poziv na test simulacije e-sandučića: 48,5​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 08/11/2019 - 11:27
Datum zadnjeg ažuriranja : 08/11/2019 - 11:28