Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till inkorgsövning - Handläggare med högskoleexamen

Kallelse till inkorgsövning - Handläggare med högskoleexamen

Publicering av kallelsen till inkorgsövningen i de sökandes Epsokonton: [node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Antal sökande som kallats till inkorgsövningen: 1519

Antal poäng som krävs i proven med flervalsfrågor för att kallas till inkorgsövningen: 48,5​

Referens: 
Publicerat den : 08/11/2019 - 11:27
Senaste uppdatering : 08/11/2019 - 11:28