Начало > Възможности за работа > Новини > EPSO отбелязва Международния ден на хората с увреждания

EPSO отбелязва Международния ден на хората с увреждания

По повод на Международния ден на хората с увреждания EPSO отправи покана за сътрудничество към всички организации в ЕС, които работят за подобряване на благосъстоянието на гражданите на ЕС с увреждания. Това също така е възможност за информиране на гражданите и потенциалните кандидати за нашата политика за многообразие и равно третиране и за специалните мерки за кандидати с увреждания (включително различни заболявания), както и за споделяне на информация за някои практически инструменти, с чиято помощ можете да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

За повече информация относно поканата за сътрудничество, моля, посетете специалната страница.

Вижте нашата брошура, в която се обяснява стъпка по стъпка как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

Ако вие или вашите членове срещнете трудности при достъпа до този документ чрез помощни технологии, моля, вижте тази достъпна версия.

За повече информация относно политиката на EPSO за многообразие и равно третиране, моля, посетете нашата страница за равните възможности.

 

Вижте нашия видеоклип за специалните мерки по време на тестовете за подбор:

Дата на публикуване : 03/12/2019 - 10:55
Дата на актуализацията : 03/02/2020 - 09:36