Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Aktuality > EPSO a Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

EPSO a Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

V souvislosti s Mezinárodním dnem osob se zdravotním postižením zveřejnil úřad EPSO výzvu ke spolupráci určenou všem evropským organizacím, které podporují občany EU se zdravotním postižením a šíří povědomí o této otázce. Jedná se rovněž o příležitost informovat občany EU a případné zájemce o práci v orgánech EU o politice v oblasti rozmanitosti a rovných příležitostí, o zvláštních opatřeních pro uchazeče se zdravotním postižením (či osoby se zdravotním omezením či onemocněním). Zároveň lze takto dát k dispozici praktické tipy, jak žádat o přizpůsobení zkušebního prostředí potřebám těchto uchazečů.

Více informací o uvedené výzvě najdete na této internetové stránce.

Brožura s postupem podávání žádosti o přizpůsobení zkušebního prostředí

Setkáte-li se s problémy při zobrazování tohoto dokumentu pomocí asistenční technologie, přejděte na tuto verzi v přístupném formátu.

Další informace ohledně uplatňování politiky rozmanitosti a rovného zacházení v rámci úřadu EPSO najdete na této stránce.

 

Video o přizpůsobení zkušebního prostředí:

Datum příspěvku : 03/12/2019 - 10:55
Datum poslední aktualizace : 03/02/2020 - 09:36