Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Epso firar Internationella funktionshinderdagen

Epso firar Internationella funktionshinderdagen

I samband med Internationella funktionshinderdagen vänder sig Epso till alla organisationer i EU som arbetar för EU-medborgare med funktionsnedsättning och bjuder in dem till ett samarbete. Vi vill gärna att ni informerar alla medborgare och potentiella sökande om vår likabehandlings- och mångfaldspolicy och särskilda åtgärder för sökande med funktionsnedsättning (även olika medicinska tillstånd). Vi vill också visa hur man ansöker om särskild anpassning av våra urvalsprov.

Läs mer om vår inbjudan till samarbete.

Titta också i vår broschyr om hur man ansöker om särskilda anpassningar inför våra urvalsprov.

Om du eller dina medlemmar får problem med att läsa det här materialet med tekniska hjälpmedel gå då till tillgänglighetsversionen.

Du kan läsa mer om Epsos likabehandlings- och mångfaldspolicy på vår sida om lika möjligheter.

 

Se vårt videoklipp om särskilda anpassningar av urvalsproven:

Publicerat den : 03/12/2019 - 10:55
Senaste uppdatering : 03/02/2020 - 09:36