Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 11/11/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 40

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 21/11/2019 - 11:42
Дата на актуализацията : 21/11/2019 - 11:43