Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 11/11/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 40

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 21/11/2019 - 11:42
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 21/11/2019 - 11:43