Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Kallelse till utvärderingscentrum - Beväpnad säkerhets- och skyddspersonal

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 11/11/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 40

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 21/11/2019 - 11:42
Senaste uppdatering : 21/11/2019 - 11:43