Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/11/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 251

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 8/60​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 28/11/2019 - 17:00
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2019 - 17:01