Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/11/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 110

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 35/72​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 28/11/2019 - 17:03
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2019 - 17:03