Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 02/12/2019

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 114

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/12/2019 - 11:51
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/12/2019 - 11:51