Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора – втори етап - Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране

Резултати от подбора – втори етап - Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 24/10/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 19

Talent Screener: без ограничение — всички отговарящи на условията кандидати са поканени в центъра за оценяване.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 05/12/2019 - 15:36
Дата на актуализацията : 05/12/2019 - 15:37