Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στην προστασία των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στην προστασία των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 24/10/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 19

Αξιολογητής Ταλέντου (Talent Screener): δεν υπάρχει κατώτατο όριο — όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 05/12/2019 - 15:36
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 05/12/2019 - 15:37