Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 24/10/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 17

Αξιολογητής Ταλέντου (Talent Screener): δεν υπάρχει κατώτατο όριο — όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 05/12/2019 - 15:37
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 05/12/2019 - 15:40