Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području prava ekonomske i monetarne unije

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području prava ekonomske i monetarne unije

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 24/10/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 17

Talent Screener (probir talenata): nema praga – svi kandidati koji ispunjavaju uvjete pozivaju se u centar za procjenu.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 05/12/2019 - 15:37
Datum zadnjeg ažuriranja : 05/12/2019 - 15:40