Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Wstępne wyniki – drugi etap - Administratorzy w dziedzinie przepisów dotyczących unii gospodarczej i walutowej

Wstępne wyniki – drugi etap - Administratorzy w dziedzinie przepisów dotyczących unii gospodarczej i walutowej

Publikacja wyników wstępnych: 24/10/2019

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 17

Ocena zdolności (Talent Screener): brak progu – do etapu oceny zintegrowanej zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci spełniający warunki.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 05/12/2019 - 15:37
Data aktualizacji : 05/12/2019 - 15:40