Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području financijskih pravila primjenjivih na proračun EU-a

Rezultati pristupnih testova – druga faza - Administratori u području financijskih pravila primjenjivih na proračun EU-a

Objava rezultata kandidata na njihovim EPSO računima: 24/10/2019

Broj kandidata pozvanih u fazu procjene: 107

Probir talenata – najmanji ukupni broj bodova potreban za poziv u fazu procjene: 23​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 05/12/2019 - 15:43
Datum zadnjeg ažuriranja : 05/12/2019 - 15:44