Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 17/12/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 100

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/12/2019 - 12:08
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/12/2019 - 12:09