Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum - Handläggare – finanslagstiftning

Kallelse till utvärderingscentrum - Handläggare – finanslagstiftning

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 17/12/2019

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 100

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 18/12/2019 - 12:08
Senaste uppdatering : 18/12/2019 - 12:09