Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στην προστασία των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στην προστασία των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 17/12/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 19

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/12/2019 - 12:10
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/12/2019 - 12:11