Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 17/12/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 116

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/12/2019 - 12:10
Дата на актуализацията : 18/12/2019 - 12:11