Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti – vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ dňa 31. januára 2020

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti – vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ dňa 31. januára 2020

Európsky úrad pre výber pracovníkov v súčasnosti aktualizuje časť obsahu tohto webového sídla vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V prípade, že obsah tohto webového sídla túto skutočnosť zatiaľ nezohľadňuje, ide o neúmyselnú chybu, ktorá bude odstránená.

Dátum publikovania : 03/02/2020 - 09:34
Dátum aktualizácie : 03/02/2020 - 09:35