Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Beersing Sunil

Ställföreträdande ordförande

Dalpozzo Luca
De Sousa Conceiçao, Isabel
Fehr Hendrik

Medlemmar

Demarche Xavier
Milne Leslie
Mardare Maria
Kleinsasser Christine
De Boom Patrick
Anthis Stamatios
Scheinerova Zuzana
Mortka Justyna
Bossière Philippe
Widdershoven Vincent
Fischer-Lippold Silke
Martinez Cuesta Luis Eduardo
Petrik Peter
Swartjes Willy
Baum Oliver
De Oliveira Eduardo Manuel
Van Damme Annick

Ställföreträdande medlemmar

Adovica Iveta
Cain Peter
Sapundzhiev Stefan
Millot Pascal
Moreno De Tejada Angel
Szczesna-Rundberg Malgorzata
De Miguel Rodriguez Francisco Xavier
Becker Michael
Mylona Polyxeni
Jacobi Tobias
Wolff Pascal
Lauwers Szilvia
Karcher Franz 
Ligaj Piotr
Kefallinos Dionysios

Publicerat den : 23/01/2020 - 11:08
Senaste uppdatering : 23/01/2020 - 11:10