Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/01/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 81

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 19​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 30/01/2020 - 10:47
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 30/01/2020 - 10:48