Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Конферентни оператори

Резултати от подбора — първи етап - Конферентни оператори

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 28/01/2020

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 170

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 31/01/2020 - 11:09
Дата на актуализацията : 31/01/2020 - 11:10