Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Τεχνικοί διασκέψεων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Τεχνικοί διασκέψεων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/01/2020

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 170

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 31/01/2020 - 11:09
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 31/01/2020 - 11:10