Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 30/01/2020

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 87

Ελάχιστη βαθμολογία: 65​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 31/01/2020 - 11:16
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/03/2020 - 18:03