Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Окончателни резултати от конкурса - Въоръжени служители по сигурността и охраната

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 30/01/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 18

Минимален резултат: 75​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 31/01/2020 - 11:19
Дата на актуализацията : 31/01/2020 - 11:19