Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на одита

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори в областта на одита

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 16/01/2020

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 118

Минимален резултат: 35​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 05/02/2020 - 10:29
Дата на актуализацията : 05/02/2020 - 10:30