Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/01/2020

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 118

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 35​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 05/02/2020 - 10:29
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 05/02/2020 - 10:30