Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/02/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 52

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 33​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 05/02/2020 - 11:00
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 05/02/2020 - 11:00