Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/02/2020

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 21

Ελάχιστη βαθμολογία: 99​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/02/2020 - 09:33
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 13/02/2020 - 09:34