Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Асистенти по сигурността — Операции за сигурност

Окончателни резултати от конкурса - Асистенти по сигурността — Операции за сигурност

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 05/02/2020

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 42

Минимален резултат: 102​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 13/02/2020 - 09:34
Дата на актуализацията : 13/02/2020 - 09:34