Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Βοηθοί ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 05/02/2020

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 42

Ελάχιστη βαθμολογία: 102​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/02/2020 - 09:34
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 13/02/2020 - 09:34