Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Парламентарни разпоредители

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Парламентарни разпоредители

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 18/02/2020

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 81

Минимален резултат, необходим за допускане: 19​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/02/2020 - 14:40
Дата на актуализацията : 18/02/2020 - 15:27