Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/02/2020

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 81

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 19​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/02/2020 - 14:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/02/2020 - 15:27