Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu - Parlamentarni podvornici

Poziv u centar za procjenu - Parlamentarni podvornici

Poziv u centar za procjenu objavljuje se na EPSO računu kandidata: 18/02/2020

Približan broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 81

Minimalni broj bodova potrebnih da bi se dobio poziv: 19​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 18/02/2020 - 14:40
Datum zadnjeg ažuriranja : 18/02/2020 - 15:27