Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/02/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 52

Ελάχιστη βαθμολογία: 33​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/02/2020 - 15:27
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/02/2020 - 15:28